Tivolitur

Rutschebanen

- tyngdepunktets tyranni

Vogntoget i rutschebanen er adskillige meter langt, og kun tyngdepunktet "bevæger sig efter reglerne". Det betyder, at oplevelsen bliver størst, når du vælger at sidde i første eller sidste vogn.

Tyngdepunkt
Med billedserien herunder får du lige repeteret lidt om tyngdepunk og et tip om, hvordan du hurtigt kan finde tyndepunktet på en lineal:

Hold en lang lineal på pegefingrene...

flyt roligt fingrene ind mod hinanden...

Tyngdepunktet er nu på linealen dér, hvor fingrene rammer sammen, her på 50 cm. 

Prøv det samme med noget tungt på den ene ende af linealen...

lad være med at bekymre dig om, at den ene finger ikke glider i begyndelsen, det kommer - og igen ender pegefingrene lige under tyngdepunktet!

 

Tyngdepunktet bestemmer farten
Tyngdepunkt for en række vogne er i midterste vogn, hvis vi forudsætter at alle passagerer er lige tunge.
De, der sidder i denne vogn, vil føle sig "i overensstemmelse med naturlovene", mens de øvrige "kommer skævt ind på dem". 

Bageste vogn vil køre for langsomt i forhold til passagerernes forventninger, og de bliver holdt tilbage af vognen.
Forreste vogn har for stor fart på i forhold til forventningerne, og folk føler sig skubbet fremad.

 

 

Igen kører bageste vogn for langsomt, og passagererne føler, at de "hænger til tørre". Men også forreste vogn kører for langsomt - også her "hænger" de.

 

 

Nu bliver bageste vogn tvunget med, og passagererne her kan ikke følge med og føler sig presset bagud. I forreste vogn har passagererne nu mere fart på end vognen, og de "ryger fremad".

God jul og godt nytår!