Tivolitur

 

Pendulet
- den ideelle gynge

Lektier til denne uge: Bind en sten i et stykke sytråd og hæng det hele op, så stenen  kan svinge frit. Lav "gynge-målinger" på systemet.

Fra gyngens realistiske verden med de noget upræcise målinger, bevæger vi os mod en stramning af eksperimenterne: Vi laver "idealiserede modelforsøg" med en sten i en snor. Dermed nærmer vi os laboratoriets mere sterile verden, selv om det sagtens kan foregå hjemme i stuen som lektier. Det giver sandsynligvis også anledning til lidt snak med forældre og søskende om gynger og svingninger - og det er vel slet ikke så ilde!

Det er jo en gængs naturvidenskabelig metode at etablere "rene forsøg", rensede for flest mulige fejlkilder og risici for fejlmålinger. Og her er overgangen fra gynger til penduler let og illustrativ.

Fra "Historisk Fysik"
af Poul la Cour.

 

Efter sådan en gang lektier skulle der ryddes nogle frustrationer væk, for der fulgte jo ingen opskrift med på, hvordan det hele skulle gøres. "Det var svært at finde et sted at hænge snoren op", "Det var ikke til at gøre alene" for nu at nævne et par eksempler.
Men der kommer også spændende iagttagelser: "Stenen begyndte at svinge rundt!"

Forsøgsomstændighederne diskuteres igennem: 
Hvad er de bedste forsøgsomstændigbeder?
Hvorfor bliver fx udsvingene efterhånden mindre - kan vi gøre noget ved det?
Hvorfor svinger den rundt? Kan vi undgå det lille sideskub, der får den til det? Ja, der kunne vi fx bruge Foucaults metode: At trække loddet ud ved hjælp af en tråd og så brænde tråden over.

Måleresultater må på tavlen og diskuteres. 
Der er dog ikke de store overraskelser i forhold til gyngerne. Men eleverne kan sagtens indse, at pendulforsøgene er mere præcise end dem på gyngerne, hvor bare det at måle pendullængden er et problem (skal vi måle ned til sædet eller til personens hoved eller mave - og hvad hvis hun står op??)

Samtalerne afføder forslag til nye eksperimenter:
Hvordan ser det ud med svingningstiden for pendulet, når det samtidig "svinger rundt"?
Kunne vi ikke også lave et kæmpependul som Foucault gjorde?

Det er jo netop videnskab!