Tivolitur

Acceleration
- et nyttigt begreb

I alle de mave-krilrende forehavender i tivoli indgår accelerationen som et væsentligt element.
Det hjemmelavede "accelerometer" illustrerer acceleration og dets modsatrettede tyngdefelt ganske fint.

Jeg har fyldt en toliters flaske helt med vand og droppet en grøn modellervokskugle ned i den.
Så har jeg dyppet spidsen af en finger ned i vandet, så en smule af det løb over.
Når låget bliver skruet på, vil der være en krone-stor luftblære i vandet.

 

 

Holder jeg flasken bare lidt skråt, stiger boblen naturligvis op, og kuglen triller til bunds. 

 

 

 

Nu kommer overraskelserne:

Tag flasken og hold den som Rebecca lidt skråt, så luftboblen er i flaskens top og  kuglen på bunden.
Drej så rundt om din egen akse og se, hvad der sker: boblen "stiger" ned og kuglen op!!

Hvis vi accepterer den tolkning, at der til enhver acceleration svarer et modsat rettet tyngdefelt, er det hele let at forstå: Den roterende bevægelse betyder en acceleration i retningen mod Rebecca og altså en tyngdekraft væk fra hende. Det vil sige, at den tunge kugle "falder udad" og den lette boble "stiger indad".
(Hvori ligger så egentlig forsyndelsen ved at tale om en centrifugalkraft - her kalder vi den bare "tyngdekraft"?)

 

Du kan også bevæge flasken fra side til side og opleve det tilsvarende fænomen.
Den grønne pil viser det kunstige tyngdefelts retning, når du roterer med flaskens bund ind mod maven.

 

 

Er du tilfreds med luftboblen alene, kan du vælge at bruge et vaterpas i stedet for flasken. 
Det er også ganske illustrativt, men det er naturligvis mere overbevisende, når det frembragte tyngdefelt tiltrækker en kugle, mens det samme tyngdefelt frembringer opdrift i vandet, så luften bevæger sig modsat!