Kulstof-kredsløbet

Fotosyntese og CO2  

Fotosyntese |Eksperiment 1Eksperiment 2 | Eksperiment 3

Retur til oversigten

Grønne planter kan ved hjælp af lys-energi fabrikere "byggematerialer" af CO2  og H2O. Processen kaldes fotosyntese. Foto betyder lys, og fotosyntese "lys-opbygning".

Planter er bygget på basis af kulstofforbindelser, og den får de fra CO2 i luften, der indeholder 0,03 %   CO2  eller 3 cm3 for hver 10 liter atmosfærisk luft.

En hektar korn kan på en god sommerdag opbygge 130 kg tørstof. Af dem er 54 kg kulstof, og for at optage det, har planten  "ædt" 198 kg CO2 - det er ikke små mængder, der er tale om!

En stor del af CO2  - mængden kommer fra luften over planterne, men meget kommer nedenfra, sivende op fra jorden, hvor der konstant produceres og dør svampe, bakterier og andre organismer, så der frigøres CO2 .

Meget summarisk ser fotosyntesen således ud:

6CO2 + H2O + lysenergi C6H12O6 + 6 O2

Eksperiment 1: Fotosyntese - betingelser
Tag tre cylinderglas og fyld dem 3/4 med henholdsvis udkogt vand, vand fra vandhanen og apollinaris (danskvand, mineralvand).
Tag tre lige store skud af vandpest og sænk dem på hovedet ned i hvert sit glas, hvor de holdes på plads af et lille lod. 
Sæt glassene i solen og tæl nu over en fornuftig tidsperiode antallet af luftbobler, der stiger op fra hvert skuds snitflade (der hvor skuddet er skåret over).
Lav et søjlediagram over resutatet.

 

Eksperiment 2: Fotosyntese - påvisning af ilt
Fra et glas med mange vandpestskud opsamles den luftart, der bobler op, når det hele sætte i sollys eller kraftig kunstig lys.

Med en glødende pind påvises, at luftarten er ilt (oxygen, O2).

 

Eksperiment 3: Fotosyntese - Påvisning af stivelse i blade
Dette eksperiment foregår ved nasturtium-, pelargonium eller græskarbedet.
En del af et blad dække af med sølvpapir. Det skal sidde på natten over og næste dag med. 
Om aftenen andendagen plukkes bladet
Dyp det i kogende vand og udtræk grønkornene med varm alkohol.
Bladet, der nu er affarvet, lægges i fortyndet jodtinktur. De steder, hvor der er dannet stivelse bliver blåsorte - og det er der på de belyste dele af bladet.
Prøv på tilsvarende måde at lave jodprøven på stivelsen i kartofler, mel og andre planter og plantedele.