Kulstof-kredsløbet

Al organisk stof indeholder kulstof. Derfor er organiske processer i naturen nøje kædet sammen med kulstofkredsløbet og med stoffet kuldioxid (CO2):

Billedet ovenfor er med hot-spots. Klik på en proces og den bliver uddybet med forsøg og forklaring!

Som du kan se på billedet, er der to processer, hvor CO2 hentes i atmosfæren og bindes:

bulletVed opløsning i havet. CO2 opløses både direkte i havvandet via havoverfladens kontakt med luften og i regnvandet, som for det meste før eller siden ender i havet. 
bulletVed fotosyntesen i planter. Planter optager CO2 fra luften og sammen med vand og små mængder af andre stoffer fra jorden og danner den organiske forbindelser som sukker, fedtstof og protein.

Ved alle øvrige processer, der er vist på billedet, afgives CO2 til atmosfæren:

bulletKalk og limsten afgiver CO2, når de reagerer med sur regn. Det kan også afgive CO2 direkte, hvis det bliver kraftigt ophedet i forbindelse med et vulkanudbrud.
bulletAfbrænding af fossile brændstoffer øger CO2-mængden i luften hurtigere, end planterne kan genbruge det. Den øgede CO2-mængde forårsager drivhuseffekt. Skovafbrænding rundt om i verden forværrer problemet, fordi der bliver mindre fotosyntese på kloden.