- ugens lyse idé

Her vil du hver uge finde en ny, spændende idé, du kan bruge i undervisningen eller lege med hjemme.
Hvis din skole har licens til
Ahorn Science Univers, kan du se og downloade tidligere udgivne tips ved at klikke her.

Uge 37, 1999

Når kraften går af undervisningen
Kræfter har ført en skyggetilværelse i de sidste års fysikundervisning. Hvor før lodder og trisser var en selvfølge, er de øjensynligt nu kommet på museum - på sin vis besynderligt, for aldrig tidligere har vi omgivet os med så mange mekanismer, apparater og maskiner, hvor de regulære mekaniske kræfter spiller en afgørende rolle for forståelsen af dem.
     
På fem minutter og efter én omdrejning på kontorstolen er her eksempler på nogle få af de mekanismer, jeg traf:  
 
 
     
Vi er så vant til at tænke på printere, computere og radioer som "elektronik", men faktisk er der også gedigen mekanik og spændende mekanismer i massevis.  
     
 
     
I England bruger de begreberne: Mekanisme, input- og output-kræfter. Dem har jeg ikke før set systematisk brugt i danske fysikbøger (undtagen i Ahorn Science Univers), men det er en frugtbar måde at anskue kræfter, apparater og maskiner på, synes jeg.
 
Output-kraften kan
bulletvære større end input-kraften
bulletvære mindre end input-kraften
bullethave en anden retning end input-kraften
bulletsamtidig ændre størrelse og retning
 
Brug kræfterne konstruktivt: Skil ad, iagttag, tegn, fotografér (med digitalkamera), og beskriv, beregn og forklar! - Mekanismer er der nok af inde og ude og alle vegne.

Besøg Ahorn Undervisning!

Har du kommentarer - eller andre lyse ideer - så send os en e-mail: ahorn@ahorn.dk