- ugens lyse idé

Her vil du hver uge finde en ny, spændende idé, du kan bruge i undervisningen eller lege med hjemme.
Hvis din skole har licens til
Ahorn Science Univers, kan du se og downloade tidligere udgivne tips ved at klikke her.

Uge 17, 2000

Flaske eller dåse

Blandt de store problemer, vi kæmper med i Danmark, er spørgsmålet, om vi skal indføre dåser til øl og sodavand, eller vi skal beholde vort genbrugsflaske-system.

Miljøaspekter skal ind i alle fag, og dermed også i fysik og natur-teknik. Flaske-dåse-problematikken er god at tage fat på her, fordi du kan komme ind omkring mange fysiske og kemiske aspekter: aluminiums-fremstilling, glas-fremstilling, basismaterialernes forekomst og mængder i naturen, energiforbrug osv.
Her er de så, de to konkurrenter - lad os kikke dem lidt efter i sømmene.

Vi kan umiddelbart se, at flasken rent transportmæssigt er klodset, den kræver ca. dobbelt så meget plads som dåsen.

Brevvægten må yderposition for at klare flasken.

Flasken vejer 315g og dåsen 13g, og der kan være 0,33l i hver af dem.

Det leder os til den konklusion, at flaskeøl vejer dobbelt så meget pr. enhed, som dåseøl.

Det betyder igen langt større transportomkostninger (og mange flere rygskader?).

Flaskerne skal retur fra forbruger til fabrik. Det kræver transport og betydeligt arbejde.

Dåsen er på det nærmeste lavet af aluminiumsfolie, som på grund af en velovervejet formgivning er forbavsende stærk - her er stof til arbejdet med sammenhængen mellem udformning og styrke.

Dåsen er lavet af aluminium, et af hyppigst forekommende grundstoffer i jordskorpen - råmaterialer er der altså nok af. Det koster imidlertid betydelig energi at udvinde aluminium. Men med de genbrugs-traditioner, vi efterhånden har oparbejdet i Danmark kunne vel stort set alle dåser (og øvrige aluminums-genstande) omsmeltes. Det kræver langt mindre energi pr. kg. aluminium end ny produktion.

Glas er overvejende lavet af sand - det er der også nok af, så igen er det energien, der er den afgørende faktor. Også glas kan smeltes om, og der spares nogen energi i forhold til nyfremstilling.

Energien-problematikken er altså vigtig, både i forbindelse med transport frem og tilbage, nyfremstilling og omsmeltning.

Såvel flasker som dåser er ret uskadelige som affald.

Men flasken er nu rarere at drikke af end dåsen!

Besøg Ahorn Undervisning!

Har du kommentarer - eller andre lyse ideer - så send os en e-mail: ahorn@ahorn.dk