- ugens lyse idé

Her vil du hver uge finde en ny, spændende idé, du kan bruge i undervisningen eller lege med hjemme.
Hvis din skole har licens til
Ahorn Science Univers, kan du se og downloade tidligere udgivne tips ved at klikke her

Uge 13, 1999
Spil på flere strenge
Der er flere mulige angrebsvinkler på emnet: "Strengeinstrumenter" eller "Svingninger og toner". Du kan ty til bogens afsnit om emnet eller tage udgangspunkt i fysiksamlingens enstrengede bræt-fiol.
Jeg gav mig til at studere min nye guitar.

Hvor lange er nu guitarens seks strenge?
Afstanden mellem sadel og stol er 650 mm, så de er alle 650 mm. Hvis jeg vil halvere længden, passer det netop ved båndet lige føre kassen (rød pil).
Jeg slår en streng an i løs tilstand - og lytter.
Så trykker jeg strengen ned i båndet ved pilen, lytter igen og opdager, det er samme tone som før, blot én oktav højere.
Jeg aner et mønster, så jeg måler nu afstanden fra stolen til det sidste bånd før lydhullet: 218 mm.
Så måler jeg 2 x 218 mm ud fra stolen og rammer præcist et bånd.
Jeg trykker nu strengen ned i båndet 436 mm fra stolen - lytter - og konstatere, at min hypotese slog til: Dette bånd og det sidste før hullet gave samme tone, atter med én oktavs mellemrum.
Der danner sig et klart billede:
bulletHalverer man strengen, går man én oktav op.
bulletEn halveret streng giver en fordobling af frekvensen.
bulletHver gang vi går én oktav op, fordobler vi altså frekvensen.
Så må det være meget enkelt at finde de mellemliggende toner: Vi inddeler vel blot gribebrætet mellem de to bånd i 12 lige store intervaller, så har vi oktavens 12 toner!
Den går bare ikke - båndene bliver smallere og smallere, jo nærmere vi kommer guitarens dæk.
Det kræver en forklaring.
Inddelingen i toner er traditionsbestemt på denne måde:
Når vi går opad i tonerækken, er hver tone et bestemt tal gange frekvensen af den forrige. Efter 12 intervaller skal vi nå den dobbelte frekvens. Tallet, vi skal gange med bliver da den tolvte rod af 2 eller ca. 1,0595.
Derfor!
Ahorn Tonegenerator, er yderst anvendelig, når det gælder emner med toner, frekvenser osv. Dette program kan du finde mere om her.
Omkring toner, strenge og svingninger er der en meget fornem berøringsflade mellem matematik, musik og fysik - en rigtig tværfaglig mulighed!

Har du kommentarer - eller andre lyse ideer - så send os en e-mail: ahorn@ahorn.dk