Ugens Lyse Idé

Her vil du hver uge finde en ny, spændende idé, du kan bruge i undervisningen eller lege med hjemme.

bullet

Hvis din skole har licens til Ahorn Science Univers, kan du se og downloade de 162 tidligere udgivne tips.

Uge 2, 2002

Gnist og glimt

Hvis en glimtænder kan tænde et lysstofrør, må den også kunne tænde en almindelig pære. I september 1999 studerede vi glimtænder og lysstofrør - lad os supplere med et par gode eksperimenter.

Advarsel: Disse eksperimenter er forbundet med livsfare og bør kun laves som demo-forsøg af læreren!!

Diagram af lysstofrør med glimtænder (gl) og drosselspole (dr)

 

l første eksperiment kobler jeg glimtænderen i serie med en 25 W pære. Det svarer til, at den er i serie med de to glødetråde i lysstofrøret.

 

Pæren blinker lystigt og uregelmæssigt, som et lysstofrør, der lige er blevet tændt!

 

 

Glimtænderen har som sit ene formål at tænde lysstofrørets glødetråde, så de kan afgive elektroner ligesom glødetråden i et gammeldags radiorør.

 

I næste eksperiment har jeg sat en drosselspole fra mit gamle akvarie-lysstofrør ind i serie med lampe og tænder:

Med et par kobbertråde har jeg lavet et gnistgab over drosselspolen.

Når glimtænderen tænder - og især slukker - dannes der en gnist over gnistgabet på grund af selvinduktion i drosselspolen. Det fordrer dog, at gnistgabet er meget lille - så lille, jeg kan lave det.

Glimtænderen har som sit andet formål at tænde og slukke for at inducere højspænding i drosselspolen

Det er denne højspænding, der sætter gang i de elektroner, der frigøres, når lysstofrørets glødetråde gløder. 

Ligesom glimtænderen har drosselspolen også to formål:

  1. At inducere høj tændspænding i lysstofrøret.
  2. At virke som vekselstrømsmodstand, når røret lyser - ellers bliver strømmen for kraftig.

Besøg Ahorn Undervisning!

Har du kommentarer - eller andre lyse ideer - så send os en e-mail:
ahorn@ahorn.dk