Stof 1

Ting, vi kan føle kalder vi materialer eller stoffer. Vi inddeler
alle stoffer i tre grupper: Faste stoffer - væsker - luftarter (gasser)


 

Måling

Stoffernes egenskaber vil vi gerne måle.


Forskellige slags vægte - med dem finder vi massen.

Vi kan måle
 • længde
 • areal
 • rumfang
 • masse
 • kraft
 • tryk
 • temperatur
 • tid
 


Skydelære

Længde eller afstande kan vi måle med fx en lineal og en skydelære.
Areal er to længder ganget med hinanden, og rumfang tre længder ganget med hinanden.

Kraft (træk og skub) kan vi måle med en kraftmåler lavet af to paprør med en fjeder inden i.

 

 

 

 

 

 

En kraft vises med en pil.
Den kan vise både kraftens størrelse og dens retning.
Tryk er den kraft, der virker på én kvadrat-centimeter.
Trykket under det grå lod er ikke nær så stort som trykket under det grønne.
 
Her er forskellige typer termometre til at måle temperatur med.

Tre slags ure til at måle tid med.

 

Stoffer kan findes i tre tilstande:
 1. Fast stof: Molekylerne sidder og sitrer tæt sammen i et fast mønster.
 2. Væske: Molekylerne bevæger sig tæt rundt mellem hinanden.
 3. Luftart (gas): Molekylerne bevæger sig tilfældigt rundt med stor afstand imellem.

 

Varme og temperatur


Princip i køleskab

Det er ofte en god ide at betragte varme som energi - jo varmere des mere energi.

Et køleskab er altså bare et apparat, hvor man flytter varme-energi fra et isoleret skab og ud i rummet.

Temperaturen fortæller, hvor varmt noget er - fx er der ca. 5 graders varme i et køleskab.

 

Varmeudvidelse

De fleste materialer udvider sig, når de bliver varmet op. Det gælder fx el-ledninger.

 

Varmetransport

Teknisk varme-transport

Vi har set, at varmeenergi kan flyttes.

Billedet viser eksempler på, at mennesker laver anlæg, der "flytter varmeenergi".

 

Naturlig varme-transport

Ved varme-strømning bevæger stoffet sig og transporterer varmeenergien.

Det sker i væsker og gasser.

 

Varmen kan også blive ledt gennem stoffet - det kaldes varme-ledning.

Metaller er gode varmeledere.

 
Varmeenergi kan også udstråle - vi kalder det varme-stråling.
 

 

 

Smeltning og kogning

Mange stoffer kan forekomme både i fast form, som væske og som luftart.

Varmer man is op smelter det, alt imens temperaturen forbliver 0 grader.

Forsætter vi, stiger temperaturen til 100 grader, hvor vandet koger og bliver til damp (luftart).