Elektrisk Strøm 1

       
Elektrisk strøm i moderne forstand har mennesker kun kendt i omkring 150 år, og alligevel synes vi ikke, at vi kunne undvære den.

 

Hvad er elektrisk strøm

  Elektricitet, der strømmer, naturligvis!

Eller bedre:

Elektriske partikler, der strømmer.

Partiklerne kan strømme i

  • luft
  • metal
  • væske
  • i visse andre stoffer, bl.a. kul (grafit)
 
       
Partikler, der strømmer i væsker, er normalt ioner.

I saltvand er der ioner - lige mange positive ( + ) og negative ( - ).
Det er dem, der er skyld i, at salte opløst i vand leder strømmen godt.

   
       
    I metal-ledninger er det elektroner, der strømmer.

Metal og salt-opløsninger er gode ledere.

     
Nogle stoffer leder strøm meget dårligere, det er halv-ledere.

Halvledere bruges i elektroniske apparater.

Her er et par eksempler på halvledere:

   
    Her er de pillet ud af gamle radioer og lignende.
Endelig er der nogle materialer, der praktisk taget ikke kan lede strøm.

Dem kalder vi isolatorer.

Porcelæn, glas og plast er eksempler på isolatorer.

   
       

Spænding eller spændings-forskel

Hvad er det, der får partiklerne til at strømme?

       
    Der skal noget til at pumpe de elektriske partikler rundt i ledningerne.

En "strøm-pumpe" kan være et batteri, en solcelle eller en generator.

Pumpekraften måles i volt (V) med et volt-meter.

Pumpekraften kalder vi spændingen eller spændings-forskellen.

       

Strømstyrke

Hvor mange partikler i sekundet?

       
Hvis vi sætter stort pres på partiklerne, vil der strømme flere gennem ledningen pr. sekund.

Denne strøm måler vi i ampere (A) med et ampere-meter.

   
       

Modstand

Det kan være svært for partikler at kommer rundt

       
       
    Nogle ledninger går strømmen knapt så godt igennem - de yder større modstand mod strømmen.

Modstand måles i ohm (W) med et ohm-meter.

For det meste måles både spænding, stømstyrke og modstand med samme apparat, et multi-meter.    
       

De tre grundlæggende enheder i forbindelse med el

       
    Spænding kaldes U og måles i volt (V)

Strømstyrke kaldes I og måles i ampere (A)

Modstand kaldes R og måles i ohm (W)

       
       

Effekt

       
En anden måleenhed, du tit støder på, er watt (W).

Det fortæller, hvor meget energi, et apparat bruger, når det er sluttet til stikkontakten.

   
       

Diagrammer

       
    Når bordet flyder med ledninger og apparater, kan det hurtigt bliver uoverskueligt.

Derfor tegner man et diagram.

På tavlen er et diagram over Freds opstilling.

Dette kredsløb ville være helt uoverskueligt, hvis det ikke var tegnet som diagram.    
    Når vi laver diagrammer bruger vi små billeder, symboler.

Her er de vigtigste diagram-symboler.

       

Spændingskilder

Hvad findes der af "elektricitets-pumper"?

       
    Batterier

Du kender i forvejen en masse slags batterier

- både opladelige og engangs-batterier.

Forskellige typer har hver deres fordele.

I batterier laver vi kemisk energi om til el-energi:

Kemisk energi ® El-energi

       
       
Generatorer

En generator er en "omvendt motor":

Når en el-motor skal køre, sætter vi strøm til.

Når du i stedet for drejer motoren rundt, laver den strøm.

I generatoren laver vi bevægelses-energi om til el-energi:

Bevægelses-energi ® El-energi

   
    Generatoren bruges fx
  • på kraftværker
  • på cykler (dynamo)
  • i vindmøller
  • i fly, skibe, biler og tog
       
       
Andre el-kilder

Solceller kender du fra lommeregnere.

I solceller laver vi lys-energi om til el-energi:

Lys-energi ® El-energi

   
       

El-forsyningen

       
    El-forsyningen består af fire led:

Kraftværket, hvor el-energien produceres

Lednings-nettet

luft-ledninger

 

 

- eller kabler

    Transformere (transformatorer), der skal sørge for, at spændingen rundt omkring er af rette størrelse.
¬ Her laves 60.000 V om til 10.000 V.

¬ Her laves 10.000 V om til 230 V og 400 V, som vi normalt bruger.
Her er man ved at erstatte luft-ledninger med kabler. Så skal der også nye transformere til.

Sidste led er brugerne: Byer, huse, virksomheder, dig og mig.

   
    Det er en yderst kompliceret at styre el-forsyningen i et stort område.

Til det er der et ekstra led: El-selskaberne.

De sikrer stabil el-forsyning i deres område.

Her er det el-selskabet SFGHH med "kontrol-center" i Skive. De er fx blevet meget dygtige til at styre el-energien, selv om der er et væld af vindmøller i deres område (1/3 af al el-energi kommer her fra vind-energi).