IR-lys 

Du finder lette eksperimenter med ir-lys her: 3600  3700 3800  1201

Infrarød stråling (infrarødt lys, IR-lys) opstår bland andet i forbindelse med opvarmning, derfor kaldes den ofte også varmestråling

Man kan også lave lysdioder, så de afgiver IR-stråling - de bruges i fjernbetjeningen til tv, video musikanlæg osv. Her hænger IR-udstrålingen ikke sammen med varme.

IR-lys kan man opfange med særlige IR-detektorer eller blot med et digitalkamera eller et videokamera.

Her er IR-lyset fra en fjernbetjening fotograferet med et almindeligt digitalkamera.

Sender man en IR-lysstråle ud, kan man opfange et billede af det, den rammer, og dermed "se" i mørke. Mange overvågningskameraer har indbygget IR-lysdioder, så de "oplyser" rummet de skal overvåge med IR-lys.

Da IR-lys går næsten uhindret gennem tåge, kan man også "se" med IR-detektorer gennem tåge og skyer.

Specielle film til fotografiapparater kan opfange IR-lys, så man kan "fotografere, hvor varm en ting er" og for den sags skyld fotografere i mørke. Teknikken kaldes termografi. Den udnytter man til at fotografere marker for at finde sygdomsangreb: Pletter angrebet af skadedyr eller sygdom er varmere end de omgivende arealer, så på et IR-fotografi kan man se, hvor angrebene er, og nøjes med at bekæmpe dem dér - ikke sprøjte gift over alle marker.
Tilsvarende fotos kan man tage af mennesker og dermed lokalisere svulster ol. uden at foretage indgreb i kroppen.
Utætte varmerør eller kloakledninger kan også findes på tilsvarende måde, og isoleringen på huse kan testes.
I industrien, især i metalindustrien, bruges IR-teknik til at undersøge materialer - og i forbindelse med kvalitetskontrol af produkter.

Jupiter fotograferet med IR-film og med normal film.

Man kalder den elektromagnetiske stråling, der ligger med bølgelængder i området mellem 700 nm og 1 mm, for IR-stråling


Ideer til videre undersøgelser og projekter

Undersøg, om der i dit område findes firmaer, der foretager termografiske undersøgelser (se i fagbogen eller spørg fx på fjernvarmeværket). Her kan du måske uddybe din viden om termografi.

Billeder på internet (links). Søg på termografi og du vil få et mylder af spændende termografiske billeder og gode forklaringer på, hvad termografi er. Her er et enkelt eksempel: 

http://www.bjeld-lauridsen.dk/dansk/dk.htm

Man kan få Kodakfilm, der er IR-følsomme, til almindelige 35-mm kameraer. Prøv at fotografere de samme ting både med almindelig film og IR-film. Det kan give overraskelser!

Hvis I har et radiometer (en lysmølle) i fysiksamlingen, undersøg da om det påvirkes af IR-lys fra forskellig varmekilder.


Hvad sker med farven af lyset fra en lampe, der dæmpes med en lysdæmper. Iagttag lampelysets spektrum under dæmpningen. Har det nogen forbindelse med IR-lys?

Leg med en fjernbetjening til et tv:
Prøv at tænde et tv eller et musikanlæg med fjernbetjeningen, mens du "skygger" med forskellige ting foran fjernbetjeningen (papplade, glasplade, klar plastic, sort plastic).
Kan IR-refleksioner fra vægge og møbler tænde tv'et?

Lette eksperimenter med ir-lys her: 3600  3700 3800  1201