Molekylmasse

De samme opgaver med facitter

1. Atommassen fortæller, hvad atomer vejer i forhold til hinanden:
Atommassen for hydrogen (H) er 1,00794 
Atommassen for oxygen (O) er 15,9994 
Molekylmassen er den samlede masse af alle atomer i et molekyle.
Hvad er molekylmassen for luftarten hydrogen (H2)? 

     

2. Hvad er molekylmassen for luftarten oxygen (O2)? 

 

3.  Hvad er molekylmassen for vand (H2O)?

 

4.  Atommassen for kulstof (C) er 12,011.
Hvad er molekylmassen for metan (biogas - CH4)?

 

   

5. Calcium (Ca) har atommassen 40,078
Hvad er molekylmassen for kridt (kalk - CaCO3)?

 

 

6.  I et vandmolekyle (H2O) er der to hydrogen-atomer og ét oxygen-atom. Jeg vil lave vand direkte af hydrogen og oxygen. Vi runder hydrogens atommasse af til 1 og oxygens til 16.
Hvis jeg vil lave vand af 2 gram hydrogen, hvor mange gram oxygen skal jeg så bruge til det? 

 

7.  Jeg vil lave en portion jernsulfid (FeS). Jern (Fe) har atommassen 55,847 og svovl (S) atommassen 32,066. Vi runder de to tal af til 56 og 32.
Jeg bruger 112g jernpulver, hvor mange gram svovlpulver skal jeg blande det med, før jeg antænder blandingen?

 

8.  I kemi bruger vi ofte betegnelsen 1 mol om det antal gram af et stof, som molekylvægten angiver.
1 mol H2 = 2,01588 g H2
1 mol O2 = 31,9988 g O2
1 mol H2O = 18,01528 g H2O
Hvad vejer 1 mol ren sprit (C2H5OH)? 

 

9.  Hvad vejer 1 mol bordsalt (NaCl), resultatet afrundes til én decimal? 

 

10.  Hvor mange mol salt er der i en pakke bordsalt, der vejer ½ kg, resultatet afrundes til én decimal? 

 


11.
Krystalsoda, som jeg køber ved købmanden, indeholder krystalvand. Dette krystalvand kan jeg fjerne ved at ophede sodaen i en porcelænsskål over en gasflamme. Vandfri soda har formlen Na2CO3, og krystalsoda har formlen Na2CO3, 10H2O - til hvert molekyle soda er altså knyttet 10 molekyler vand.
Hvad vejer 1 mol vandfri soda? (én decimal) 

 

12. Hvad vejer 1 mol krystalsoda? (én decimal)

13. Hvor mange gram krystalvand er der i en pose med 500 gram krystalsoda.