Som vinden blæser

- et arbejds- og inspirationsmateriale til
vindenergi-undervisningen

 
 
Hvorfor vindmøller i undervisningen

Danmark er førende på vindenergi-området - både hvad angår andelen af vindproduceret el-energi og produktion af vindmøller. Vi er paradoksalt nok også godt med, når det drejer sig om stærkt forurenende, kulbaseret el-produktion. Derfor er der god grund til fortsat at arbejde med energi- og miljøspørgsmål i undervisningen - og så kommer vi ikke uden om vindenergien!

Teknik Miljø Historie Energi
Møllen er en spændende maskine - vi studerer dens opbygning og ser på nogle tekniske detaljer. Vores enorme forbrug vil nødvendig have sidevirkninger på miljøet. Hvordan er mon vindmøllens rolle i det spil? Et kort rids af vindmøllens historie. Lidt energi-teori er gavnligt, hvis man vil arbejde med vindenergi.