El-energi i boligen

Tilknyttet materiale: Elektrisk Strøm 1 | Elektriske Ugens Lyse Idé | El- strøm 1 Lærervejledning | Strøm på mikrobølgeovnen | Strøm på lyskilder | Elektricitet og magnetisme

Når går i gang med at undersøge dit hjem for elektriske installationer og apparater, vil du sikkert blive overrasket over, hvordan vi i dag har gjort os helt afhængige af el-energien.

Opgave 1
Lav brainstorming over, hvad en strømafbrydelse på en uge ville betyde hjemme hos jer.

Effekten i watt

Den  el-energi, et apparat bruger, afhænger af, hvor mange watt det er på, og af, hvor længe det er tilsluttet.

Antallet af watt kaldes også apparatets effekt, og effekten står næsten altid på et skilt på apparatet, som vist på video-maskinen herunder:

Opgave 2
Hvilke el-apparater og el-maskiner har I derhjemme. Skriv dem op i de rigtige kolonner i et skema som det her under, og for hver af dem skriver du også deres effekt. Diskutér jeres resultater. Er der en sammenhæng mellem kategori (lys, varme...) og effekt? Hvilke er "energi-slugere"?
Hvilke apparater kører i døgndrift, hvilke kører nogle timer dagligt og hvilke bruger I kun nogle få minutter i ny og næ?
Lys Varme Bevægelse
(motor)
Elektronik Effekt i W
         
         

Mål el-energien, du bruger

Med et "sparometer" kan du måle dit el-energiforbrug. Du skal bare sætte sparometeret i stikkontakten - og det apparat, du skal måle på i sparometerets stik. Så kan du aflæse apparatets effekt, og på denne udgave af sparometeret, kan du også se, hvad prisen bliver, hvis apparatet kører året rundt.

 

Opladeren til min gamle telefon har kun en tomgangs-effekt på 0,4 W - så på et år vil den bruge for 5,43 kr. energi. Det er faktisk overraskende billigt :-)

Opgave 3
Mål en masse forskellige apparaters effekt med "sparometeret" og lav en tabel over resultaterne. Du kan vælge apparaterne efter den liste, du har lavet i opgave 2.
Sammenlign resultaterne med dem fra opgave 2.

Brødristeren giver sikkert ikke samme resultat som min oplader

Opgave 4
Nogle apparater går ikke uafbrudt. Det gælder fx køleskab og fryser. Med "sparometeret" kan du finde ud af, hvor meget energi disse apparater bruger pr. år ved at lade sparometeret sidde imellem apparat og stikkontakt lige godt ét døgn.

 

 

Hvor kommer strømmen ind i huset

Så snart den elektriske energi kommer ind i huset, skal den måles, så vi kan betale for den. Det sker ved el-måleren.

Opgave 5
Find el-måleren i din bolig. Tegn eller fotografér den. 

Der er almindeligvis flere funktioner knyttet til den "tavle", hvor måleren sidder. Hvilke (spørg evt. dine forældre)?

 På min målertavle er der:
A  Et uge-ur, der styrer el-varmen i huset
B  En HFI-afbryder, der mindsker risikoen for at få farlige stød. Afbryderen fungerer samtidigt som hovedafbryder. Med den kan jeg slukke strømmen til hele huset.
C  Automatiske sikringer til varmesystem
D  Smelte- sikringer og afbrydere til diverse lysgrupper og maskiner 
E  Almindelig stikkontakt
F  El-måler

Klik på billedet for at kikke nærmere på nogle af tingene

Opgave 6
Aflæs jeres el-måler én eller flere gange hver dag. Lav en tabel med målingerne og diskutér resultaterne:
Hvor stort er døgn-forbruget?
Hvad koster et døgns forbrug?
Har det været et nogenlunde normalt døgn med hensyn til el-forbrug?

Hvordan kommer el-energien til din bolig


Før i tiden var byer, landsbyer og landskab oversået med el-master af alle mulig slags.

 

 

 

 Efterhånden er flere og flere el-ledninger gravet ned som el-kabler - blandt andet de ledninger, der fører ind i boligen. De er næsten usynlige.

 

 

El-energien skal den ofte lange vej fra kraftværk til bolig (bruger), og der går mindst energi tabt, hvis energien "transporteres" som højspænding. Derfor er der masser af højspændingsmaster landet over. 

Men vi kan ikke bruge spænding på 10.000 eller 100.000 volt i vore boliger, så den må "laves om" til lavspænding: 230V og 400V. Det foregår i transformatorer (kaldes også transformere eller blot trafo'er).

Nærmest vore boliger ligger transformere, der laver 10.000V om til 230V og 400V. Her bliver det gamle transformertårn til luftledninger udskiftet med den lave "kasse-transformer", som passer, hvor der er jordledninger.
I baggrunden ser du de gamle højspændingsmaster (10.000V). 

Opgave 7
Gå på jagt efter den transformer, der ligger nærmest din bolig. Den ser ikke nødvendigvis helt ud som på billedet, men spørg dig for hos forældre eller andre.
Tegn eller fotografér transformeren. Er der skilte på den - hvad står der? 

Opgave 8
Uden du måske har tænkt over det, kører du sikkert tit forbi en større transformatorstation. Prøv at stoppe op og find ud af, hvad transformatorerne dér gør.

Hele vor moderne verden er gennemvævet af el-ledninger, og transformatorer, 
der transformerer spænding op og ned - alt efter hvor el-energien 
skal hen, og hvordan den skal bruges..

 

Opgave 9
Vend tilbage til opgave 1 og diskutér el-energiens betydning i nutidens samfund.