Aktiviteter

Astronomi 1

Links

Solsystemet

Lav en skitse af solsystemet, hvor du indtegner planeternes størrelse og afstand til Solen.

Hjælp: Hvis du ikke kan få forholdene til at passe både med størrelse og afstand, kan du lave to skitser i stedet for én. Den ene med målfaste størrelser og den anden med målfaste afstande.

 

Keplers beregninger

Kepler var en meget berømt astronom og fysiker. Han fandt en særdeles vigtig sammenhæng mellem planeternes omløbstid omkring Solen og afstanden til Solen.

Han sagde at:

Tiden2/afstanden3 = K

Tiden er planetens omløbstid, og afstanden planetens afstand til Solen. K er en konstant - et tal, der gælder for alle planeterne.

Lad os prøve at regne K ud for Jorden:

Omløbstiden = 1 år

Afstanden = 1 AE

12/13 = 1× 1/1× 1× 1 = 1

 

Lad os nu se om vi får det samme for f.eks. Jupiter:

Omløbstiden = 11,86 år

Afstanden = 5,203 AE

11,862/5,203 = 140,66/140,61 = 1

 

I begge tilfælde bliver resultatet 1. Sammenhængen passer for Jorden og Jupiter. Keplers formel har stor betydning. Kender vi f.eks. en planets omløbstid, kan vi regne ud, hvor langt væk den er fra Solen.

Du kan jo selv prøve at regne efter for nogle af de andre planeter. Du skal bare huske, at bruge den samme enhed, hvis omløbstiden er opgivet i dage i det ene tilfælde og år i de andet. Du må bestemme dig for, om du vil regne i år eller dage. Afstanden er kun opgivet i AE, så der skal du ikke regne om.

Solhøjde

Tegn Solens højde på himlen gennem en periode i løbet af foråret eller efterår.

I tager en pind, lang eller kort. Mål pinden, når den står rigtigt i jorden. Pinden sættes lodret i Jorden (brug evt. et vaterpas, eller lodsnor). Nu måler I længden af den skygge, pinden kaster på Jorden. Dvs. pinden skal stå i Solen. Det må ikke være overskyet. Målingerne skal ske på SAMME TID HVER GANG.

I noterer:

Længden af skyggen.

Dato.

Hvad tid på dagen, der måles. Kl. 12 er bedst.

Tag en snor fra toppen af pinden og før den ned til enden af skyggen. Således at snor-skygge-pind danner en trekant. I skal nu måle vinklen mellem snoren og Jorden. Eller I kan tegne pinden og skyggen ind på et stykke papir. I stedet for snoren tegner I en streg. Mål vinklen på papiret med en vinkelmåler. Vinklen er netop et mål for, hvor højt Solen står på himlen. Når I måler ugen efter, vil I se, at vinklen er blevet større eller mindre, fordi Solen har bevæget sig længere op eller ned på himlen, afhængig af om det er forår eller efterår.

Resultat af vinkelmålingerne indtegnes på et nyt stykke papir. På x-aksen skrives datoen og på y-aksen skrives vinklen.

Jævndøgn

1. Tag en kop med hank. Find noget, der kan være Solen. Bevæg koppen rundt om Solen, men uden at dreje på koppen. Hanken skal hele tiden pege i samme retning. Undervejs vil hanken pege:

Ind mod Solen, væk fra Solen og parallelt med Solen. Ligesom Jordens omdrejningsakse gør det.

2. På tavlen indtegnes Nordstjernen oppe i et hjørnet af tavlen og på midten af tavlen tegnes Solen.

Indtegn Jorden med rotationsaksen ved sommersolhverv, efterårsjævndøgn, vintersolhverv og forårsjævndøgn.

3. Hvordan tror du Solen bevæger sig fra solopgang til solnedgang på ækvator ved forårs-/efterårsjævndøgn ?

Hjælp: Tag et stykke papir, og tegn en streg. Det er Jordens horisont. Indtegn over horisonten, der hvor du tror Solen er på himlen: Når den står op kl. 06.00, til middag kl. 12.00, og når den går ned kl. 18.00. Forbind de tre punkter.

4. Hvordan tror du Solen bevæger sig på himlen om sommeren på Nordpolen?

Hjælp: Gør på samme måde som i forrige øvelse. Tegn på et stykke papir en streg, der er horisonten. Indtegn nu, hvor du tror Solen er på himlen ved forårsjævndøgn, sommersolhverv og efterårsjævndøgn.

Tror du Solen står op på Sydpolen, når det er sommer i Danmark?

Månen - bunden rotation

1. Find en ting, f.eks. en kop, og stil den et stykke fra dig på gulvet. Tingen er "Jorden" og du er "Månen".

Vend dig med ansigtet mod koppen HELE tiden, mens du går rundt om den. Når du er halvvejs rundt om koppen, vil væggen der før var bag dig, være foran dig. Det betyder, at du har drejet dig en halv omgang (180° ) i forhold til væggen. Når du er gået det sidste stykke rundt om koppen, er du tilbage, hvor du startede. Den eneste forskel er, at du har roteret en omgang (360° ) i forhold til væggen.

2. Sæt Månens faser i rigtig rækkefølge.

I øvelsen skal du sætte Månens faser i den rigtige rækkefølge.

Begynd med nymåne og forsæt med billederne af Månen i tiltagende fase. Herefter bliver Månen fuld og vil aftage indtil nymåne.