Lysnettet - fremtidens digitale motorvej

I mange lande er man begyndt at eksperimentere med at udnytte det almindelige el-net som netværk for computere. Det er en idé med perspektiver: Til hvert eneste hus går i forvejen solide kabler - hvorfor ikke også bruge dem til kommunikation?

Ideen er ikke ny - jeg har et gammelt elektronikblad (Ny Elektronik, nr. 7, 1976) med en opskrift på en sender/modtager, der udnytter lysnettet som forbindelse.
Med den teknik, der i mellemtiden er udviklet, er det ikke overraskende, at nogle tager ideen op igen.

Princippet er enkelt - og det samme som ved al anden moderne kommunikation (radio, tv, telefon): en bærebølge bliver moduleret med (digitale) signaler, og ved modtageren "plukker" et filter signalet ud af bærebølgen. Det er nemt at lave et forsøg, der illustrerer princippet: I Ugens Lyse Idé fra uge 45, 1998 er vist et eksempel, hvor "bærebølgen" er en laserlysstråle.

Lysnettet består ikke af skærmede kabler, så det giver problemer med udstråling af signalet, hvor kablerne er over jorden. Derfor må sendestyrken være beskeden, og det kan lade sig gøre, når man opsætter små signalforstærkere med jævne

mellemrum (for hver 400-500 m).

Et andet spørgsmål melder sig straks: Kan kommunikationssignalerne genere elforsyningen og omvendt:

bulletDen energi, der kræves til kommunikation, er forsvindende i forhold til den, der i øvrigt distribueres via lysnettet, så jeg kan ikke forestille mig, signalerne kan "lave klumper" i elforsyningen.
bulletMed moderne elektronik er det formentlig en forholdsvis enkel sag at sortere lysnettets brum og støj fra og pille et uforstyrret signal ud af elkablerne.

Der er altså problemer forbundet med teknikken, men 100 husstande omkring Malmø afprøver den nu, og jeg vil gætte på, den får endog meget stor betydning for både telefoni og computer-kommunikation - måske bliver lysnettet fremtidens digitale motorvej!

Her kan du finde mere om udnyttelse af el-nettet til kommunikation:

PowerLine
http://www.rwe.de/englisch/agenda/powerline/index.html

Hvordan virker PowerLine (PLC)
http://www.rwe.de/englisch/agenda/powerline/power_was.html

PowerLines historie
http://www.rwe.de/englisch/agenda/powerline/power_gesch.html

Billede af PLC-system
http://www.plcnet.com/


Test af el-netsmodem i Sverrig
http://www.svel.se/era/artiklar98/VF6798.html

Svensk side om el-netsmodem
http://www.westermo.se/pa-01.html