Billedet af verden

Liv og miljø, grønt islæt og verdensbilleder er "fede" begreber, men er der plads til dem mellem elektriske kredsløb, stående bølger og sæbefremstilling?

Naturligvis - det skal der jo være!

Prøv en utraditionel indfaldsvinkel til disse mere filosofiske hjørner af faget:

Vi er tilbøjelige til at låse os fast i overleverede forestillinger. Og inden for naturvidenskab - forskning såvel som undervisning - har vi et par stykker i rygsækken:

bulletDen formelle logik, som den fra den græske oldtid er blevet dyrket og efterhånden sat i system, så vi tror, det drejer sig om en naturlov, der ikke kan diskuteres.
I adskillige tilfælde har det vist sig, at "logikken" ikke slår til, om det så er i forbindelse med hare/skildpadde-problemet, Aristoteles' faldlove eller kvantemekanikken.
Måske kunne der opfindes nye "logikker", der var bedre?
bulletDen værdifri, objektive, grundforskning - (natur-)videnskaben er hævet over smålige, jordiske stridigheder og politik.
Det reelle er vel, at også grundforskningen har sin - ofte skjulte og ubevidste - målsætning: Ære (magt) og penge. Der skal publiceres artikler, hentes "midler" og lefles for politikere, for at man kan begå sig som forsker.
Poul Bjerre, der døde i 1997, har nogle spændende bud på en ny "blød" måde at tænke naturvidenskab, mennesker og samfund på:
Vores tænkning må bringes i samklang med vores grundlæggende behov, og de nuværende, styrende mål, penge og magt, må erstattes af et nyt.
Ligesom lægevidenskaben har begrebet sundhed som sit uopnåelige mål, må det nye samfund have kærlighed som sit mål.
 

Den nye bog om Poul Bjerre og hans filosofi, Mod en humanistisk politik, Poul Bjerre, filosof og arkitekt og Poul Bjerres bog, Opbrud - utopisk humanisme, fra 1988.

For at nå det mål, må vi supplere den formelle logik med nye "logikker", der tilbyder de nødvendige begreber og åbner for den tænkning, der skal til.

Lyder det lidt for blødt og "alternativt" i dine ører, så læs nogle af Poul Bjerres bøger.
I løbet af cirka 40 år arbejdede han sig frem mod stor klarhed omkring sit "Utopia", det postindustrielle samfund.
Det er spændende læsning, og der sættes spørgsmålstegn ved mange selvfølgeligheder, som vi jo normalt - og i bedste mening - også pumper i vore elever.